Pravidla

Zavřít pravidla

Pravidla portálu 1inzerce.cz

 

Je zakázáno při vkládání inzerátu nebo profilu firmy:

- používání vulgárních výrazů porušujících mravnost
- propagovat zakázané hnutí nebo cokoli odporující zákonům ČR
- inzerování webové stránky, jejího loga nebo obsahu
- propagace různých provizních systémů, refferal, mailingů
- inzerování práce jejichž podmínkou jsou peníze předem
- opětovné vkládání inzerátů na neodpovídající rubriky
- nabádat k zaslání e-mailu pro více informací
- vkládat název firmy nebo odkaz do nadpisu inzerátu

 

Všeobecná pravidla

     Provozovatel si vyhrazuje právo provést změny nezbytné pro zveřejnění inzerátu, nebo jeho vhodnost, inzerát jinak editovat nebo ho úplně smazat bez udání důvodu. Standardně je uživatel o smazání inzerátu informován emailem s popisem problému.

     Provozovatel pouze zprostředkovává kontakt mezi prodávajícím a kupujícím a nepřebírá tak žádné záruky za kvalitu, původ, dodání, odebrání, zaplacení nebo užitnou hodnotu nabízených věcí a služeb.

     Využitím služeb našeho portálu souhlasí uživatel se zpracováním osobních údajů, především platné e-mailové adresy, eventuelně dalších údajů požadovaných správcem.

     Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku využíváním služeb našeho portálu 1inzerce.cz

     Provozovatel nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat Uživatele uvedených v inzerátu, nebo získaných nelegálním proniknutím do systému stránek třetí osobou. Uživatel souhlasí s užitím registračních údajů pro potřeby 1inzerce.cz

     Uživatel souhlasí s tím, že provozovatel je oprávněn zasílat uživateli různé e-mailové zprávy, obsahující informace vztahující se k portálu 1inzerce.cz.

     Využíváním našich služeb dáváte souhlas k těmto pravidlům a bere se za to že jsou vám známa.

     Veškeré další vztahy mezi naším portálem a uživatelem které nejsou zahrnuty a upraveny těmito obchodními podmínkami případě speciální smlouvou mezi oběma stranami, se řídí platnými zákony České republiky.

 


 Tyto podmínky nabývají platnosti dne 1. 3. 2008

 

© 2007-2009 1inzerce.cz - všechna práva vyhrazena